Fiskar

Fiskar i svenska vattendrag

Sverige är ett fantastiskt land för fritidsfiskare. Från Ystad till Haparanda finns omkring 100 000 sjöar som är större än en hektar. Tillsammans med ett oräkneligt antal älvar, åar och bäckar utgör vattendragen nästan en [Läs guiden…]

Fiskar

Röding

Fisken röding lever naturligt i Sverige och förekommer främst som de två närbesläktade arterna storröding och fjällröding. Artindelningen är emellertid omdebatterad och forskarna är inte helt överens men generellt sätt omfattar den stor- och fjällröding [Läs guiden…]

Fiskar

Gös

I rinnande vattendrag och sjöar trivs gösen som allra bäst. Den är en rovfisk som ursprungligen kommer från öst- och Centraleuropa. Den har, till skillnad från andra abborrfiskar, har den två ryggfenor och gösen är [Läs guiden…]

Fiskar

Gädda

Tänk dig få en 20-kilosgädda! Det är inte helt omöjligt att som fiskare få en stor gädda, då den är mycket populär – och är den dominerande – sötvattensfisk och rovfisken som finns i Östersjön och i alla större [Läs guiden…]

Fiskar

Abborre

Om du vill äta en god panerad filé, är abborren en populär fisk som rekommenderas i början av sommaren, strax efter att honan lagt sin rom under våren. Abborren är en sötvattenfisk som blir upp [Läs guiden…]

Fiskar

Öring

En väldigt god laxart som lever nära kustområden under den första tiden i livet, för att sedan vandra ut i havet. Det finns flera varianter av öring, som havsöring, bäcköring och insjööring och fisken är [Läs guiden…]

Fiskar

Regnbågsöring

Regnbågsöringen är en nordamerikansk art som är odlad i svenskt vatten för att vi sportfiskare ska kunna fiska flera olika varianter av öringar. Regnbågsöringen är ganska lik en öring men det finns vissa drag som [Läs guiden…]