De allra flesta vana sportfiskare av olika slag vet vad flugfiske går ut på och även om de kanske inte behärskar tekniken så har de koll på vad det handlar om. Flugfiske är lite av fiskevärldens mercedes och med finslipad teknik sägs det vara det ultimata sättet att fiska på. Möjligtvis skulle en hel del hobbyglada metare invända mot detta påstående men visst kan man undra vilka krafter det är som driver människor att stå upp till knäna i strömmande vatten dag efter dag och kasta linor med konstiga flugor på i hopp om att kunna hala in vakande fiskar i vattenbrynet.

Flugfiske är alltså ett särskilt sätt att fiska på med specifik utrustning och teknik. Detta sätt att fånga fisk kan se lite svårt ut och tekniken är mer komplicerad men kräver mest övning för att bli både effektiv och rolig. Fisksorter som ofta fiskas med just fluga är röding, lax, regnbåge, öring, harr och gädda. Själva tekniken handlar om att kasta linan fram och tillbaka i luften tills den har rullats ut så pass att den når fisken. Detta är ett sätt att fiska som också kräver visst utrymme både i form av tillräckligt med vattenyta och kastplats. Ofta rekommenderas flugfiskare att bära solglasögon med anledning av risken att kasta olyckligt och skada antingen sig själva eller åskådare. Det går att lära sig tekniken hos särskilda instruktörer och det kan vara mödan värt.

Den utrustning som behövs till flugfiskandet är ett flugspö med tillhörande fluglina, en flugrulle som är anpassad efter linans vikt samt valfri fluga efter behov. Själva linan är vikttyngd eftersom flugan är viktlös och delas in i olika viktklasser där klass 3 är lättast och klass 12 är tyngst. Ju lägre klass desto svagare och mjukare spö. Kraften i spöet man väljer har allt att göra med vilken fisksort man ska tampas med. Lax är till exempel en tung fisk som kräver ett spö av högre klass som också ofta finns tillgänglig i tvåhandsmodell. Lättare spön kräver bara en hand.
Vidare så finns det både flytlinor och sjunklinor beroende på vad det är för sorts fisk man är ute efter. Allra längst ut på fluglinan sitter också en så kallad tafs i vilken flugan ska fästas. Den används också för att dämpa linans nedslag i vattnet och gör att flugan landar mjukare så att man inte skrämmer bort fisken innan man hinner fånga den.

Det finns en hel uppsjö av olika flugor att välja bland och alla är de utformade efter syfte och behov. Flugorna brukar delas in i olika grupper varav de vanligaste är våtflugor och torrflugor. Namnen avslöjar vad det handlar om och våtflugorna är till för fiske under ytan medan torrflugorna helt enkelt imiterar insekter och är avsedda för ytfiske. Vid fiske med våtfluga ser fiskaren inte när fisken hugger medan fiske med torrfluga ger en annorlunda upplevelse.

De flesta flugfiskare beskriver kombinationen av teknik, tålamodet vid väntan, känslan när fisken hugger och den adrenalinpumpande kampen vid inhalandet som några av anledningarna till att flugfisket blivit just deras hobby och val av rekreation. Att investera i ett par rejäla vadarstövlar är att rekommendera då de flesta som provat själva fastnar på kroken. Hooked on a feeling.

]]>