I rinnande vattendrag och sjöar trivs gösen som allra bäst. Den är en rovfisk som ursprungligen kommer från öst- och Centraleuropa. Den har, till skillnad från andra abborrfiskar, har den två ryggfenor och gösen är upp till 13 decimeter.  Gösen skiljer sig ifrån abborren med att den har en långkropp, är betydligt större och saknar abborrens tvärränder.Den finns i många mindre sjöar i Sverige, främst i Mälaren, Vänern och Hjälmaren. S0m godast är gösen under höst- och vinterperioden. Andelen fritidsfiskare som fiskar gös är mycket större än yrkesfiskare.

]]>