En väldigt god laxart som lever nära kustområden under den första tiden i livet, för att sedan vandra ut i havet. Det finns flera varianter av öring, som havsöring, bäcköring och insjööring och fisken är landskapsfisk i Jämtland, men finns i nästan alla större insjövatten i Sverige. Öringsfisken är en väldigt populär fisk bland sportfiskare. Öringen finns som mest att fiska under hösten, då öringsynglen börjar sitt liv med stort behov av gulesäcksnäringen. För övrigt är öringen ganska skygg och lever ensam.

Havsöring är öringsartens havsvandrare och beter som precis som laxen, när den är unge simmar den ut i havet men stannar nära kusten under nästan hela sin uppväxt. Men en havsöring blir mindre än en lax det är väldigt sällsynt att dem blir över 15kg. Östersjöns havsöring blir mycket större till växten än västkustens havsöringar.

Bäcköring skiljer sig från de andra öringar främst att den är mycket mindre tillväxten, färgerna mörk gul-brun glans samt att den inte blir silverblank som andra öringar. Den behåller även sin ungdomsfärg till skillnad från de andra öringarna. Beroende på olika vatten kan färg, teckning och storleken variera otroligt mycket.

Insjööring har anpassat sig till sötvatten och lever i älvar, bäckar och sjöar.

]]>