Fisken röding lever naturligt i Sverige och förekommer främst som de två närbesläktade arterna storröding och fjällröding. Artindelningen är emellertid omdebatterad och forskarna är inte helt överens men generellt sätt omfattar den stor- och fjällröding i olika storlekar. Det som kännetecknar rödingen och skiljer den från andra laxfiskar och öringar är framför allt den klara och vackra bukfärgen som fått sitt namn från fornsvenskans rödhinger. Framför allt hos en lekande rödingshane skiftar bukfärgen från orange till djupaste rött medan ryggen är mörk och kännetecknas av skiftningar i grönt och blått. Sidorna är ofta gul- och rödfläckiga och fenorna har typiska vita kanter. Marmorering och färgteckning kan dock skilja sig åt med tanke på specifik livsmiljö och individuell livscykel.

Storrödingen finns främst på kalla och större djup i de svenska sjöarna i syd- och mellansverige och den har förtjänat sitt namn då den kan bli över 80 centimeter lång och väga en bit över 10 kilo. Fjällrödingens utbredning sträcker sig främst från Värmland och norrut i linje med fjällkedjan och den trivs kanske allra bäst i Lapplands djupaste, kallaste och syrerikaste fjällsjöar och älvar. Den kan bli någonstans mellan 40-80 cm lång och väga upp emot 9 kilo och det händer att den i mindre sjöar kan kannibalisera på sin egen art. Medellivslängden är cirka 40 år medan storrödingen bara blir ungefär hälften så gammal.

Generellt sätt leker rödingen helst under höstmånaderna. Vanligen gräver honan då en grop på 1-10 meters djup där äggen sedan befruktas av hanen. Det händer att en del rödingar också fritt släpper äggen över stora stenpartier så att de faller till botten. Framåt våren kläcks rommen och ynglen följer strömmen. Rödingen äter helst snäckor, musslor, insekter, mygglarver, kräftdjur, andra fiskar och plankton.

När det gäller rödingens vandringar så förekommer det sällan havsvandring i svenska bestånd, men det är vanligt i till exempel Nordnorge och norra Kanada. Även om rödingen förekommer i vilt tillstånd så är Sverige ett ledande land när det gäller just rödingsodling och rödingen är en mycket uppskattad matfisk. Den är mycket smakrik och saftig både grillad, stekt, gravad eller rökt. Vidare är rödingen också samernas viktigaste matfisk och fiskas helst med pimpelspö. Inom sportfisket så är rödingen också mycket populär även om den har rykte om sig att vara ytterst svårfångad och petig med betet. Den föds ofta upp för utplacering till just sportfisket där tålamod och flugfiske är nyckeln till god fiskelycka. Slutligen är rödingen emellertid väldigt känslig för klimatförändringar och miljöförstöring hotar alltjämt bestånden.

]]>