Vad är en fiskefluga?

En fiskefluga är helt enkelt det val av bete som används vid flugfiske. Den fiskefluga man väljer att använda beror på den typ av fisk man avser att fånga. Det viktigaste i sammanhanget är dock att flugfiskaren tar hänsyn till vad fisken i fråga äter eftersom hela poängen med en fiskefluga är att den så naturtroget som möjligt ska försöka efterlikna fiskens naturliga föda. Inom flugfisket väljer man därför den typ av fluga som bäst liknar det som den specifika fisksorten äter just då.

De som håller på med flugfiske kan fiska i stort sett alla sorters olika fiskar med flugspö men de vanligaste sorterna brukar vara röding, öring, regnbåge, harr, lax och gädda. De flesta känner till att just flugfisket kräver en viss teknik och därmed en del övning innan fisket ger utdelning men, få vet nog hur viktigt det också är att ha koll på vilka flugor tillfället kräver. Överhuvudtaget är rätt utrustning en central del i själva flugfisket.

Utbudet av fiskeflugor är stort och de olika typerna är indelade efter genre och användningsområde. Det finns också en mängd olika varianter inom samma genre. En grovindelning av olika sorters fiskeflugor kan till exempel vara torrflugor, våtflugor, tubflugor, nymfer och streamers.

Torrflugor

Torrflugorna används för ytfiske vilket betyder att de flyter på vattenytan och lockar fisken att hugga där. Många flugfiskare beskriver ofta att denna typ av fiske är mest spännande då det går att iaktta när fisken attackerar flugan, något som inte är möjligt med exempelvis våtflugor. Torrflugorna är antingen sammansatta av flytande material eller på olika sätt impregnerade för att hålla flytförmågan. Denna typ av flugor imiterar oftast sländor eller andra insekter som uppehåller sig på vattenytan.

Våtflugor

Våtflugor brukar vara bäst att använda som nybörjare inom flugfisket då man ännu inte är fullfjädrad inom kasttekniken. Denna typ av fluga efterliknar insekter som antingen drunknat eller lever i vattnet, men även olika sorters räkdjur eller andra fiskar. Fiske med våtflugor innebär dock att man inte ser när fisken hugger men det är ett effektivt sätt att fiska.

Tubflugor

Tubflugorna representerar en särskild typ av fiskefluga som är bunden på en så kallad tub av plast eller aluminium som fästs med trekrok och lina. En fördel som brukar framhållas med denna typ av fiskefluga är att fisken inte kan ta sig loss genom att använda flugan som hävstång. Tubflugan används vanligen vid laxfiske.

Nymfer

Nymferna representerar en flugtyp som framför allt efterliknar sländornas nymfstadie, men då även andra vattenlevande insikter och djur går igenom olika stadier innan de är färdigutvecklade så finns det många olika sorter att välja bland. En så kallad flymf är ett exempel på en blandning av en nymf och en våtfluga.

Streamers

Steamers är exempel på fiskeflugor som i första hand försöker imitera andra fiskar men det finns också streamers som kallas för attractorflugor. Attractorflugor är avsedda för att irritera och locka fisken att hugga genom att vara extra färgglada och retsamma. De är ofta silverfärgade och försedda med yviga fjädrar i olika färger.

]]>